Gümüş Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?


Soy metal grubu içinde bulunan gümüş, serbest şekilde bulunabilmesi kolay olmayan bir element özelliğini taşır. Değerli bir element olarak pek çok yerde tercih edilen gümüş, havadan etkilenmemek ile birlikte toprağın üstünde de tek başına bulabileceğimiz element olma özelliğine sahiptir.

Tek olarak bulabileceğimiz gibi, bakır ile altın gibi elementlerin içinde de yer almaktadır. Renk olarak beyaz ve parlak yapılıdır. Periyodik cetvelde ki adı ise Ag şeklinde yazılır.

Dövüp işlendiği zaman tellere ayrılan bir özelliğe sahip olan gümüş, elektrik ile ısıyı normal seviyede ilettiği için elektrikte sık sık tercih edilir. Hem Elektrik hem sanayi işlerinde çok fazla tercih edilen gümüş aynı zamanda hediyelik eşya ile dekorasyon eşyası imalatında da kullanılır.

Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinde sıkça çıkarılan gümüş, aşırı sert özelliğinde değildir, fakat yapı itibari bakımından serttir. Faydası olan bölümlerde kullanılırken gümüş madeni kullanılıp meydana getirilen pek çok eşya da çok fazla ilgi görür.

Gümüşün Tanımı

Altın elementinden sonra değer olarak ikinci sırada bulunan gümüş, fiziksel özellik açısından son derece yararlı ve kıymetli bir element olma özelliğine sahiptir. Sert olması açısından altın ile bakır arasında kalan bir özelliğe sahip olan gümüş, doğada çıkarılmış olan metallerin içinde renk bakımından en çok beyaz olan element özelliğindedir. Gümüş yeteri derecede parlak yapıldığı zaman yansıtma özelliği çok fazla güçlenir ve bundan ötürü optik ayna yapıldığı zaman gümüşten faydalanılır.

Gümüşün Özellikleri Nelerdir?

Gümüş doğada hem yalnız bulunur hem de pek çok bileşenle birlikte bulunur. Erime noktası 961,9 derece, kaynama noktası 1950 derece olarak hesaplanmıştır.

En fazla bilgi sahibi olunan gümüş bileşenlerinden birisi olan gümüş oksit, çok fazla ısıya maruz kaldığı zaman tamamen gümüşe dönüşebilme özelliğine sahiptir. 

Gümüş sülfür aksine kararlı olan bir gümüş bileşimidir ve hidrojen sülfürü gümüş tuzu içinde geçirme yoluyla elde edilir. Gümüş nitrat, gümüş tuzlarının içinde en değerli bileşenlerden bir tanesidir.

Gümüş nitratın değerli olmasının en önemli sebeplerinden birisi, tıp alanında kullanılmış olmasındandır. Derinin üstüne uygulandığı zaman derinin yüzeyi rengini koyu yapma özelliğinden ötürü cehennem taşı şeklinde de nitelendirilir.

Gümüş elementini var olduğu alandan çıkarmak ve kullanım alanına uygun teknikle elde etmek için birtakım özel uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birisi olan çinkolama uygulaması, erimiş halde bulunan kurşun ile gümüş karışımının içerisine karıştırılmış olan çinko ile gümüş madenini damıtarak elde edilir.

Pattinson uygulaması ise, kurşunun içeriğinde bulunan gümüşün meydana getirilmesine yönelik bir uygulamadır. Yani Pattinson yöntemi ile kurşunun içinde bulunan gümüş meydana çıkarılır.

Gümüş Nerelerde Kullanılır?

Gümüş elementi pek çok çeşide sahiptir ve Türkiye’de çok fazla yer alan bir element özelliğindedir. Bu nedenle hem elektrik alanı hem elektronik alanı önde olmak üzere birçok alanda gümüşün sağlam olması ve iletken olması onun tercih edilmesine neden olur.

Süs eşyalarının yapılmasında, dişçilik bölümünde, pil üretimi sırasında ve para imal edildiği zaman gümüşten yararlanılır. Kullanılma alanı son derece fazla olan gümüş elementine, günlük yaşamımızın pek çok alanında rastlamamamız ve kullanmamız mümkündür.

Gümüşün Çıkarıldığı Yerler

Gümüş madeni açısından son derece zengin bir yere sahip olan Türkiye’nin pek çok yerinde çıkarılır. Çıkarılan yerler arasında; Amasya, Balıkesir, Antalya, Bursa ile Giresun bulunur. Türkiye’de çıkarılmakta olan değerli madenlerin arasında sayılmakta olan gümüş, birde Niğde ve İzmir ile Elazığ şehirlerinde de yer almaktadır. Bu açıdan ülkemizin sadece bir yerine ait olmayan ve ülkenin genel bir bölümüne yayılmış şekilde bulunan bir element olduğunu söylememiz yanlış olmaz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.